قلَمروے בُפֿـترونہ ے مـטּ

در زمین عشقی نیست که زمینت نزند،آسمان را دریاب


 

بیچاره پاییز دستش نمک ندارد...این همه باران به آدم ها میبخشد..  

اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او میزنند

خودمانیم ...تقصیر خودش است .

بلد نیست مثل بهار خودگیر باشد تا شب عیدی زیرلفظی بگیرد

و با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد ...

سیاست تابستان هم ندارد که در ظاهر با آدمها گرم و صمیمی باشد

ولی از پشت خنجری سوزناک بزند.

بیچاره .....بخت و اقبال زمستان هم نصیبش نشده

که با تمام سردی و بی تفاوتیش این همه خواهان داشته باشد 

او پاییز است... رو راست و بخشنده..

ساده دل فکر میکند اگر تمام داشته هایش را زیر پای آدمها بریزد ...

روزی.. جایی ، لحظه ای از خوبیهایش یاد میکنند.

خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمیگذارند..

عادت ادمها همین است ..

یکی به این پاییز بگوید

آدمها یادشان میرود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای ...

دست در دست معشوقه ای دیگر پا بر روی برگهایت میگذارند

و میگذرند تنها یادگاری که برایت میماند..

صدای خش خش برگهای تو بعد از رفتن آنهاست..

انوقت تو میمانی با تنی عریان.. تنها به رفتنشان نگاه میکنی..

خستگی عاشقی در تنت میماند.


 

 

 

 

نوشته شده در چهار شنبه 23 مهر 1393برچسب:,ساعت 21:29 توسط فاطمـﮧ|

اين ناف شريعتی نيست که همه به آن ميخندند
اين ناف بريده افکار ماست که از شعور و انسانيت بريده است

دکتر مرا ببخش که انقد رک سخن ميگويم
تو چرا نوشتی؟
چرا ماندی؟
چرا کاغذهايت را برای ملتی سياه کردی که با يک جرقه غرب تمام حيثيت و آبرو و شرف و تاریخ و اسطوره های
مملکتش را به تاراج طنز و بی انديشی ميفروشد!

مگر خودت نگفتی "سخت است حرفت را نفهمند و سختتر آن است حرفت را اشتباهی بفهمند"
و من حال ميفهمم خدا چه زجری ميکشد
آری من هم حال ميفهمم تو چه زجری ميکشی

دکتر انديشمند مرا ببخش،اما تو بايد همان سالها ميرفتی به جایی که برای مايکل جکسون همجنس باز يادواره ميگيرند و مارادونا را خدا ميکنند

اينها فقط يک هنر داشتند،رقص و گل زدن
اما تو هر واژه ات دنیايی رمز و راز است!

دکتر مرا ببخش اما تو هم مانند اسطوره ات علی و فردوسی پارسی تنها و فقط در شب قدر و بر جلد کتاب ها ماندی

دکتر برای که نوشتی؟
نسلی که حتی به ناموس تو هم رحم نميکند؟
دکتر کاش همان سالها ميرفتی

پی نوشت : لطفا این متن رو اونقدر منتشر کنید که دیگه شاهد این قبلی جوک ها نباشیم :)

------------------------------

 

هنوز نمیفهمم چی باعث شد وبم اینطوری بشه

آخه ینی چی بیای و ببینی هیچ کدوم از پستایی که تو این دوسال و نیم گذاشتی نیست

:|

 

اول دبیرستان اولین پستم رو اینجا گذاشتم

حالا به عنوان یه کنکوری دارم تو این وب مینویسم در حالی که هیچکدوم از پستای اونموقع ام نیست

:|

لوکس بلاگ خیلی بیخودی

 

نوشته شده در سه شنبه 4 شهريور 1393برچسب:,ساعت 13:33 توسط فاطمـﮧ|

ینی چی چرا وبم اینطوری شده؟!!!!

 

نوشته شده در شنبه 10 خرداد 1393برچسب:,ساعت 20:44 توسط فاطمـﮧ|